Solvatten december 2021

SWEA Sverige (SWEA Stockholm, SWEA Göteborg, SWEA Malmö och SWEA Örestad) är glada över att vi tillsammans, via ett partnerskap med Solvatten, under hösten 2021 bidragit till att förbättra livet för ca 300 personer i Uganda. De utvalda familjerna har nu tillgång till rent och varmt vatten för matlagning och hygien och det gör deras tillvaro både mindre arbetskrävande, mer hälsosam och säkrare. Läs mer i bifogad pdf om alla vinster som Solvatten genererar både för miljön och för de familjer som får tillgång till dessa fantastiska vattenrenare/vattenvärmare.