SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Styrelsen 2017

Styrelsen

Ordförande: Erika Tiefensee, goteborg(Replace this parenthesis with the @ sign)swea.org

Vice ordförande: Susanne Rapp, sussrapp(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sekreterare: Susanne Rapp, sussrapp(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Skattmästare: Boel Björkman, boel.bjorkman(Replace this parenthesis with the @ sign)telia.com

Medlemsansvarig: Christina Rindegård, sweagoteborgmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Programansvarig: Marit Nicklasson, maritnicklasson(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Program: Susanne Rapp, sussrapp(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com och Kjerstin Jagre-Lindahl, kjerstinjl(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com


Utanför styrelsen

Webmoster: Pernilla Edlund sweagbgweb(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Valberedningen: Inga-Lena Wernersson, e-post ingalena56(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com, Christina Rindegård, styrelsens representant, sweagoteborgmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com och Christel Ingemansson Olsson, sammankallade, familjenolsson(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com


En lokal kontakt för dig som är medlem är den Områdesansvarige

Norra Bohus
Eva Boksjö Omsén, evaomsen(Replace this parenthesis with the @ sign)boksjo.com

Centrum Väst
Christina Gourlaouen, gourlaouen(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Centrum Öst
Lisbeth Berlin, lisbethberlin(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Hisingen
Åsa Norlin, asa.a.norlin(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Kungsbacka
Maria Svedberg, mariasvedberg(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Mölndal/Mölnlycke
Christel Ingemansson Olsson, familjenolsson(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Södra Bohus
Ann-Gret Klevendal Eriksson, ann.gret.kl(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Sydväst
Agneta Cannán, aggecannan(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Väst
Agneta Cannán, aggecannan(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Öst
Christel Ingemansson Olsson, familjenolsson(Replace this parenthesis with the @ sign)hotmail.com

Kontaktperson Halland
Kerstin Hammarström, kerstinhammarstrom(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.com