SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Om staden Göteborg

 

 

 

Där Göteborg nu ligger vid Göta Älvs utlopp i havet har det bott människor i flera tusen år. Det har funnits många föregångare till den nuvarande staden som grundades efter påbud av Gustav II Adolf och fick stadsprivilegier 1621.

 

 

Många av de första invånarna var skottar, tyskar, holländare och engelsmän. Det var holländare som ritade stadsplanen med kanaler, räta gator och fästningsverk. Handeln fick en avgörande betydelse genom stora handelshus, Ostindiska kompaniet blomstrade, sjöfarten utvecklades, stora varv som Götaverken och Eriksberg anlades liksom framgångsrika rederier uppstod. Betydande industrier som Volvo och SKF grundades och ett flertal mindre företag växte fram.
Dagens Göteborg är residensstad för Västra Götalands län och har omkring
550 000 invånare i tätorten. Med Universitetet, högskolor och forskningsföretag, med Operan, teatrar, museer och andra kulturinstitutioner är den även en betydande kunskaps- och kulturstad.

Text: Carin Brundin okt. 2012
Foto: Eva Kennedy Nordqvist och Carin Brundin