SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Medlemsansökan

i SWEA Göteborg

Var vänlig fyll i blanketten och klicka på Skicka för att sända iväg den.

Vår ordinarie medlemsavgift är SEK 400/år. Blir du medlem efter den 1 september betalar du SEK 200 förutsatt att du aldrig tidigare varit medlem i någon SWEA-avdelning.

Ett portomedlemskap kostar SEK 200/år och kräver ett ordinarie medlemskap i annan avdelning.

Om du redan är medlem i SWEA och flyttar till en stad där det finns en SWEA-avdelning, kan du flytta ditt medlemskap utan någon extra kostnad.

Medlemsavgiften kan du betala till SWEA Göteborg på plusgiro 19 91 60-3 eller bankgiro 372-8631.

Glöm inte att vid betalningen notera ditt namn.