SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Bli medlem i SWEA Göteborg

Vi har för närvarande ca 200 medlemmar och vill naturligtvis att flera kommer med i vår gemenskap. Du kan bli medlem i SWEA Göteborg om du:

• är svenska eller svensktalande ( behärska svenska språket)

• är kvinna  över 18 år

• är villig att verka för SWEAs ändamål

• har bott utomlands oavbrutet i minst 12 månader.

Som medlem kan du ta del av de varierande programpunkter vi erbjuder våra medlemmar under året. Dessutom får du  SWEA Internationals tidning Forum  (2 ggr/år).

Fr.o.m. 2014 publicerar vi inte längre vår tidigare lokala tidning SWEA-Bladet.

Till er som har lämnat e-postadress kommer också SWEAs nyhetsbrev “SWEA-Nytt” med e-post           (6 ggr/år).

Medlemsavgiften är SEK 400/år. Blir du ny medlem efter den 1 september betalar du SEK 200. Efter den 1/9 lämnas rabatt endast för helt nya medlemmar. Detta gäller alltså inte medlem som blivit överflyttad eller återupptar sitt medlemskap. Ett portomedlemskap kostar SEK 200/år och kräver ett ordinarie medlemskap i annan avdelning.

Om du redan är medlem i SWEA och flyttar till en stad där det finns en SWEA-avdelning kan du flytta ditt medlemskap utan någon extra kostnad. Vill du veta mer? Ta kontakt med vår  medlemsansvariga i SWEA Göteborg. E-post: sweagoteborgmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Under sidan Medlemsansökan finns Blankett för Medlemsansökan. Medlemsavgiften kan du betala till SWEA Göteborg på plusgiro 19 91 60-3. Glöm inte att vid betalningen ange ditt namn.

Välkommen!