Göteborg

Kontakta oss

2022

Styrelsen Göteborg

Här hittar du alla som sitter med i årets styrelse.

Paula Hesselgren

Ordförande

sweagbgordf@gmail.com

Susanne Larsson

Vice ordförande

sweagbgviceordf@gmail.com

Margareta (Maggan) Nilsson

Medlemsansvarig

sweagoteborgmedlem@gmail.com

Margaretha Helling-Borda

Sekreterare

sweagbgsekreterare@gmail.com

Eva Bredberg

Kassör

sweagbgkassor@gmail.com

Margareta (Maggan) Nilsson

Webbansvarig

sweagbgweb@gmail.com

Christel Ingemansson Olsson

Programgruppsansvarig

sweaprogramkoordinator@gmail.com

Övriga kontakter

Elisabeth Tidebrant

Mahjong

sweagbgmahjong@gmail.com

SWEA After All

sweaafterall@gmail.com

SWEA bio

sweabio@gmail.com

Susanne Rapp

SWEA golf

Kerstin Kaminski

SWEA lunch

sweagoteborglunch@gmail.com

Kicki Casano

SWEA Art Göteborg

Barbro Hallén

SWEA Art Göteborg

Om du har frågor gällande vår organisation på ett globalt plan
så kontakta

SWEA INTERNATIONAL office@swea.org


följ oss på sociala medier

Kontakta swea intl.

Har du frågor gällande vår organisation på ett globalt plan? Kontakta SWEA International.