SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Guidad tur på Rådhuset

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum - 2019-02-21
16:30 – 17:30


Om Rådhuset

Foto: Wikipedia

Om Rådhuset

Den gamla delen av Rådhuset är från 1672 och ritad av arkitekten Nikodemus Tessin den äldre. Huset har byggts om och till flera gånger. Den mest kända och omtalade delen av Rådhuset är från 1937 och ritad av arkitekten Erik Gunnar Asplund. Asplunds tillbyggnad är ett exempel på funktionalism (arkitekturstil från 1920- och 30-talet) med internationell ryktbarhet.

Renoveringen har utförts med stor varsamhet, då det både handlat om att bevara och samtidigt anpassa huset till den nya verksamheten och för att uppnå dagens krav på tillgänglighet. Vissa delar har återställts, medan det har varit möjligt att göra nya rum av andra. Rådhuset är byggnadsminnesförklarat och mycket arbete har lagts ner på att försöka hitta lösningar som stämmer överens med Asplunds intentioner.

Sedan mars 2014 används Rådhuset som kontor och mötesplats för den politiska ledningen i Göteborg.

Exklusiv visning för SWEA Göteborg

Välkommen till en exklusiv visning för medlemmar i SWEA Göteborg torsdag 21 februari. I mån av plats kan du gärna ta med en väninna.
Vi samlas utanför Rådhuset 16.30, går in och erhåller där en personlig namnbricka som vi skall bära under visningen. Visningen tar 45 minuter och börjar 16.45.
Aktiviteten är planerad för 20 deltagare, blir vi fler (30) eller färre (10) så påverkas kostnaden per person, men vi räknar med ca 130 kr/p; icke medlem får betala +10.
Anmälan sker nedan där du också får information om betalning. Sista anmälningsdag är 190217.
Anmälan och betalning är underlag för den personliga namnbrickan som Rådhuset skriver ut.
Värdinnor för aktiviteten är Lisbeth Berlin mobil 0705 082581 och Marit Nicklasson mobil 0707 352484

VÄLKOMMEN !

Aktiviteten är nu fullbokad, men det finns möjlighet att sätta sig på kölistan nedan.

Sätta sig på kölista

  • Aktiviteten är full, och du har här möjlighet att sätta upp dig på väntelista.
 

Verification