SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Visning av Landshövdingens residens

Loading Map....

Datum/Tid
Datum - 2018-01-31
14:15 – 16:15


Residenset i Göteborg är stadens äldsta boningshus.
Det uppfördes 1651 åt generalguvernör Lennart Torstenson och har sedan år 1700 varit landshövdingebostad.

Här har landshövdingar, från den förste i Göteborgs och Bohus län till den nuvarande i Västra Götalands län, med familjer bott.

Huset har spelat stor roll i Sveriges och Göteborgs historia och är nu residens i Västra Götalands län. Här har människor mötts till fest och i vardag.

Begränsat antal platser!
PLATS: Södra Hamngatan 1
PRIS: 120 SEK

I priset ingår guidning och fika. Besöket tar ca 2 timmar.
Inbetalning till: SWEA Göteborgs Pg konto: 19 91 60-3

Ange ditt namn samt aktivitet.

ANMÄLN/AVBOKN: Senast 26 januari till värdinnan Marit Nicklasson Tel: 0707-35 24 84
E-post: maritnicklasson@hotmail.com