SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Årsmöte i SWEA Göteborg

Map Unavailable

Datum/Tid
Datum - 2019-02-05
18:00 – 21:45


Kallelse till
SWEA Göteborg Årsmöte 2019

Örgryte Församlingshem, vid Örgryte Nya Kyrka, Herrgårdsgatan 2, Göteborg
Tisdagen den 5 februari 2019 kl. 18.30

Du som är medlem i SWEA Göteborg kallas härmed till ordinarie årsmöte tisdagen den 5 februari 2019 kl. 18.30. En medlem kan genom fullmakt företräda en frånvarande medlem.

OBS! Endast medlemmar som betalt årsavgiften för 2019 äger rösträtt.

Dagordning

 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd med notering av eventuella fullmakter
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Fråga om årsmötet är vederbörligen utlyst
 6. Fastställande av dagordning
 7. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Bokslut
 10. Revisors rapport
 11. Ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av budget för verksamhetsåret 2019
 13. Fastställande av årsavgift för 2020
 14. Val av styrelse, revisor och suppleant
 15. Val av tre ledamöter till valberedningen
 16. Eventuellt övriga anmälda frågor samt eventuella motioner med styrelsens yttrande
 17. Sammandrag från SWEA International.
 18. Mötet avslutas

 

Inbjudan till

Efteraktivitet; Föreläsning med lättare tilltugg

Direkt efter Årsmötet den 5 februari erbjuds lättare mumsbit till en föreläsning om Marie Antoinette som hålls av Gerd Riccius. Vem var hon egentligen, den franska drottningen under franska revolutionen? Var hon ett offer för de politiska omvälvningarna eller var hon skyldig till det hon anklagades för? Var hämtade hon kraften till den andliga resning hon visade sig vara mäktig i stunder av fasa och bottenlös förtvivlan? Följ historien om denna legendomspunna drottnings väg till giljotinen i 1700-talets Frankrike!

Lättare tilltugg och anförande 100 kr.
(Vin finns att få för 30 kr/glas för den som så önskar).

 

Så här anmäler du dig!

Du anmäler dig senast 29 januari via det smidiga formuläret nedan. Via email får du sedan en bekräftelse på din anmälan (som är bindande) samt en inbetalningsblankett för dig som valt att vara med på föreläsningen med tilltugg.

Tidsramar för kvällen:

· Ankomst och mingel från kl. 18.00

· Årsmötet startar kl. 18.30

· Årsmötet beräknas till ca 19.30, därefter börjar efteraktiviteten med tilltugg.

· Gerd Riccius föreläsning om Marie Antoinette börjar kl.20.00.

· Kvällens trevligheter avrundas senast 21.45

Hjälpande händer för sätta upp allt före mötet samt plocka undan efteråt mottages tacksamt!
Ange gärna i anmälningsformuläret om du om du kan hjälpa till.

Hjärtligt välkomna!

önskar din Styrelse för SWEA Göteborg

Anmälan till årsmöte

 • Du anmäler dig genom att klicka för de alternativ som passar för dig, och när du är färdig trycker du på Submit. Då får du en anmälningsbekräftelse till den epostadress du angivit.
 • Glöm inte att betala din medlemsavgift före mötet! 400 kr till Bankgironummer 372-8631 eller till Plusgironummer 19 91 60-3.
 • Om du ska vara med på minglet och föredraget efter årsmötet betalar du in 100 kr till Bankgironummer 372-8631 eller till Plusgironummer 19 91 60-3
 

Verification