Donation Solvatten

Hösten 2019 skänkte SWEA Göteborg 25.000 kronor till Solvatten. Dessa pengar gav 22 Solvatten dunkar, rent vatten till 125 människor och 925 kubikmeter rent och varmt vatten! Nedan se redovisning från Solvatten:

SOLVATTEN Projektrapport MAJ 2020

UGANDA – I samarbete med SWEA Göteborg, Plan International & UNHCR

Rent och varmt vatten för hälsa och hygien

Rent och varmt vatten är grundläggande för att barn ska kunna hålla sig friska. Ändå lever hälften av befolkningen i Uganda utan tillgång till rent vatten hemma, och att värma vatten för hygien innebär för många familjer för höga kostnader. Vatten- och hygienrelaterade sjukdomar är därför högt  förekommande, vilket förutom den fysiska påfrestningen även innebär kostnader för behandlingar, minskad arbetsinkomst och missade skoldagar för barn. Den globala spridningen av Corona-viruset har än tydligare visat oss hur viktigt det är att kunna tvätta händer, ansikte och ytor för att förhindra spridning av smitta. Eftersom många i Uganda lever med underliggande sjukdomar, så som luftrörsbesvär, så tillhör en stor del av befolkningen riskgrupper. Detta gör behovet av skydd och stöd för hälsa och hygien oerhört stort.

Med Solvatten i hemmet är rent och varmt vatten nära till hands för att förbättra familjers hälsa, välmående och ekonomiska förutsättningar. Med hjälp av solens strålar värmer och renar den smutsigt vatten från bakterier, virus och parasiter, vilket minskar familjers risk att bli sjuka. Tack vare er medverkan i Solvattenprojektet får nu 22 av de mest utsatta familjerna i Uganda stärkta förutsättningar att värna om sin hälsa och hygien. Stort tack till alla er i SWEA Göteborg för att ni gör det möjligt! Genom att hälla över rent och varmt vatten från Solvatten i en så kallad “TippyTap” blir det enkelt för barn och vuxna att  tvätta händerna!

PLAN International för barns rätt till rent vatten

PLAN International arbetar världen över för att ge barn en tryggare framtid genom utbildning, jämställdhet, förbättrad hälsa och rent vatten. PLAN har länge varit en partner till Solvatten i länder som Mali, Kenya och Burkina Faso, och med deras fokus på barns rättigheter har vi tillsammans nått nära 8000 familjer med Solvatten. I år är de vår huvudpartner i Uganda, och genom deras WASH-aktiviteter hjälper ert bidrag oss att nå ännu fler familjer.

I PLANs utbildningsprogram finns en tydlig koppling mellan familjers hälsotillstånd och deras barns närvaro och prestation i skolan. De barn som växer upp i familjer där resurserna är extremt knappa och kunskapen om hälsa och hygien är begränsad, har i många fall hög skolfrånvaro. Rent vatten och information till hushållen har visat sig vara effektiva lösningar som ger barnen bättre förutsättningar att delta i skolan.

Projektet genomförs i Kamuli och Buyende i öst, samt Nebbi i nordväst, där lokalbefolkning och flyktingar från Sydsudan och Kongo bor tillsammans. I dessa regioner är Solvatten en viktig del av PLANs WASHaktiviteter, i kombination med utbildningar och kampanjer för att kommunicera vikten av rent dricksvatten, god hygien och sanitet!

UNHCR i Nakivale Refugee Settlement

Diarrésjukdomar och hudinfektioner är bland de fem främsta anledningarna till att människor söker hjälp på Nakivales hälsokliniker. Solvatten förbättrar livet för några av de familjer som är särskilt utsatta och sårbara. Tack för att ni gör det möjligt!- Juliet, WASH-ansvarig för UNHCR i Nakivale I  sydvästra Uganda ligger flyktingområdet Nakivale, där det idag bor mer än 125 000 människor. Många av familjerna har flytt från konfliktdrabbade Kongo-Kinshasa och Burundi med ett hopp om att kunna ge sina barn en tryggare framtid. De kommande två åren väntas UNHCR ta emot ytterligare 50 000 människor i lägret. Jämfört med många andra länder så tilldelas Ugandas nyanlända en mindre landyta som de i bästa mån får bygga en egen lerhydda och plantera grödor på. I Nakivale råder dock stor brist på resurser som vatten, mat och energi, vilket gör det svårt för människor som börjar om på noll att ta sig ur fattigdomen. Vattenbrunnar och pumpar har installerats på en del platser runtom i lägret, men flera är grunda och blir därför lätt kontaminerade när det regnar. I utkanten av lägret där planer för infrastruktur är lågt prioriterat, hämtar majoriteten av familjerna sitt vatten i träsk eller i floder. Området har begränsat med träd så många familjer använder torkad blast och kolvarna som blir över från majsplantorna som bränsle för att tillaga sin mat. Brist på rent dricksvatten och bränsle att värma vatten för hygien gör att de mest sårbara familjerna ofta blir sjuka.

Ert bidrag ger familjer i Nakivale, och även i UNHCR’s flyktingläger i Palorinya i norra Uganda, förbättrade livsvillkor. UNHCRs fokus är att nå ensamstående föräldrar, mor- och farföräldrar med vårdnad för sina barnbarn, samt de med undernärda och funktions-hindrade barn. Ert stöd hjälper dessa familjer att komma på fötter i sin nya tillvaro genom att hålla sjukdomar från smutsigt vatten borta!

Solskenshistoria Barnen i Kampalas slum

I Kampala ligger slumområdet Bwaise som är ett av stadens fattigaste områden med bristande infrastruktur. Längs med grusvägarna löper trasiga  rörsystem i vattenrännor som leder till vattenkranar som placerats ut. Ambitionen att förbättra människors tillgång till vatten orsakar i själva verket en hög risk för att vattnet förorenas av mikroorganismer längs med vägen. Detta gör framförallt människor sjuka under regnperioderna när gator och vattensystem svämmar över.

I en av Bwaises gränder bor Anne tillsammans med 11 barn. Barnens pappa har två fruar, och som yngsta fru har Anne ansvar för att ta hand om barnen under dagarna. Familjens resurser är extremt knappa, och bara några av barnen har haft möjlighet att få börja skolan. Tidigare hade de bara råd att rena 5 liter vatten per dag, vilket inte räckte för det stora hushållet. För att släcka törsten drack barnen från och till smutsigt vatten vilket gjorde att någon av dem nästan alltid var sjuk eller hade ont i magen. För 4 månader sedan fick Anne en Solvatten för att få rent dricksvatten till alla barnen, och sedan dess har magsjukdomarna minskat drastiskt och Anne har också kunnat spara lite pengar varje vecka.

Stort tack för er donation som bidrar till att fler familjer i Bwaise får rent och varmt vatten från Solvatten! Nu är barnen betydligt friskare och jag har till och med kunnat spara några shilling varje vecka som tidigare gick till kol och mediciner. – Anne, 33 år.

Foto och text från Solvatten

Ladda hem uppdateringen som PDF