SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

SWEA Bokklubbar

 

Vi har nu fem grupper igång som träffas ungefär en gång i månaden hemma hos varandra. Vi kommer överens om vilka böcker vi skall läsa och diskuterar därefter kring dem.

Om ni är intresserade av att komma med i en Bokklubb så kontakta medlemsansvariga Margareta Nilsson, e-post: sweagoteborgmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Kontaktpersoner för bokklubbarna:

Nr 1: Viveka Wendin  Vi är sju diskussionsglada medlemmar i cirkeln och vi har begränsat vårt antal. F.n. tar vi inte emot några nya läsare. Vi väljer böcker från olika länder och världsdelar.

Nr 2: Upphört

Nr 3: Lisbeth Berlin Vi är åtta medlemmar i bokklubben och tar för närvarande inte in fler medlemmar.

Nr 4: Anna Granholm Vår grupp har 9-10 medlemmar. Vi läser relativt nyutkomna böcker, oftast i Akademibokhandelns urval “låna & läs”.

Nr 5:   Särö. Upphört

Nr 6: Margareta Nilsson Vi är 8 medlemmar som bor i Askim och i Centrum. Vi tar för tillfället inte in fler medlemmar.

Bokmalen: Mia Gustafsson. Vi är 8 medlemmar som träffas en gång i månaden på ett café.