SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

SWEA Bokklubbar

 

Vi har nu fem grupper igång som träffas ungefär en gång i månaden hemma hos varandra. Vi kommer överens om vilka böcker vi skall läsa och diskuterar därefter kring dem.

Om ni är intresserade av att komma med i en Bokklubb så kontakta medlemsansvariga Margareta Nilsson, e-post: sweagoteborgmedlem(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com.

Kontaktpersoner för bokklubbarna:

Nr 1: Viveka Wendin, tel. 031-14 19 06.  Vi är sju diskussionsglada medlemmar i cirkeln och vi har begränsat vårt antal. F.n. tar vi inte emot några nya läsare. Vi väljer böcker från olika länder och världsdelar.

Nr 2: Upphört

Nr 3: Lisbeth Berlin, tel. 031-20 32 02 eller 0705-08 25 81. Vi är åtta medlemmar i bokklubben och tar för närvarande inte in fler medlemmar.

Nr 4: Ann-Gret Klevendal, tel.0303-22 64 04 eller 0709-49 55 99
e-post: ann.gret.kl(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com   Vår grupp har 9-10 medlemmar. Vi läser relativt nyutkomna böcker, oftast i Akademibokhandelns urval “låna & läs”.

Nr 5:   Särö. Upphört

Nr 6: Margareta Nilsson, e-post: magganojanne(Replace this parenthesis with the @ sign)yahoo.se. Vi är 6 medlemmar som bor i Askim och i Centrum. Vi tar gärna in två nya medlemmar.

 Foto: Privat