27/2 SWEA bio Andra Akten

Februauri månads film lockade många… och nästan alla Sweor fastnade på bild.
”Andra akten” med Lena Olin och Rolf Lassgård är en feelgood-film.
Det sägs ju att feelgoodfilmens främsta kriterium är att man ska lämna biosalongen aningen lättare till mods än när man gick in.
Det gör man efter ”Andra akten” även om vi kanske ibland tyckte scenerna var lite långsamma. Men med de här skådarspelarprestationena var vi ändå rörande eniga… filmen är väl värd att se.
Lena Olins karaktär har levt för andra så länge att hon tappat bort sig själv. Rolf Lassgårds karaktär har levt för egot så länge att han tappat bort förmågan att se andra.
Vad kan de ha att lära av varandra, tro?
Vi kunde konstatera att filmen hade många beröringspunkter med SWEA-världen!