SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Sigrid Paskellkommittén

Jag heter Ann-Marie Kyrk och är sedan fem år medlem i Sigrid Paskellkommittén, som årligen delar ut Sigrid Paskellstipendiet på USD 10 000 till en ung talang inom någon av scenkonsterna sång, dans, teater och musik. I år är det teater som gäller.

Sigrid Paskell, foto Sweaarkivet

Sigrid Paskell var en aktiv Swea som var med och öppnade SWEA Hawaii och Las Vegas och var mycket god vän med SWEAs grundare Agneta Nilsson. Hon hade vid sin bortgång 1998 testamenterat hela sin kvarlåtenskap till SWEA International. Hennes önskan var att pengarna skulle användas till ett SWEA-stipendium inom scenkonsterna sång, dans, teater och musik och skulle bära hennes namn, med en scenkonst i taget.

Sigrid Paskellkommittén består för närvarande av Anki Rosander Forsselius (sammankallande), SWEA Stockholm, Katarina Agorelius, SWEA Rom, Ettan Bratt, SWEA Stockholm, Gunnel Gustafsson, SWEA Stockholm, Sofie Haag, SWEA Stockholm, Ann-Marie Kyrk, SWEA Göteborg, Åsa-Lena Lööf SWEA, South Florida (före detta internationell ordförande), Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles (Chairman Emeritus och grundare) och Christina Hallmert (internationell ordförande, ex-officio), SWEA Rom.

Kommittén träffas två till tre gånger per år. I oktober, november har vi ett möte för att bestämma vilka källor, skolor, teatrar etc. som ska kontaktas. I oktober förra året hade vi en första träff i Nice. I år är det teater som redan nämnts, och jag har därför kontaktat bl.a. Stadsteatern i Göteborg, Folkteatern, Backa Teater, Skara skolscen, Göteborgs dramatiska teater och Borås stadsteater. Jag har nominerat ett antal personer från dessa institutioner I februari i år kommer vi att ha ett planeringsmöte i Stockholm, där vi sammanställer en nomineringslista, som sedan skickas vidare till juryn.

Juryn består av Sara Granath, Tullinge, Lill Lindfors, Stockholm, Per Arthur Segerström, Stockholm, Solveig Ternström, Stockholm, Hugo Ticciati, Åkersberga, Arnold Östman, Stockholm och Kerstin Dellert, Stockholm, Senior Advisor och tidigare jurymedlem. Resultatet kommer att tillkännages i april. Prisutdelningen äger rum under sommaren vid Sverigemiddagen, oftast på Confidencen i Stockholm, dit pristagarna bjuds in. I juni 2017 ägde utdelningen emellertid rum på Rådhuset i Helsingborg, där jag delade ut stipendiet i dans till dansösen Agnes Rosendahl. Själva middagen intog vi på Dunckers Kulturhus.

Att vara medlem i Sigrid Paskell-kommittén är för mig mycket positivt. Jag har själv lärt mig mycket om dans, musik, teater och sång och blivit oerhört imponerad av dessa unga talangers stamina, energi och kunskap. Jag har också lärt känna nya Sweor runt om i världen och beundrar allas engagemang. Jag ser fram emot nya utmaningar nästa år. Då gäller det musik.

Som jag redan nämnt är det teater i år, och är det någon som har förslag till nomineringar inom teater, kontakta mig gärna via annmarie.kyrk(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com Eftersom vi närmar oss slutet för nomineringstiden (19 januari), är det brådskande med eventuella förslag.

Text: Ann-Marie Kyrk, SWEA Göteborg