SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Är du SWEA på väg tillbaka till Sverige? Bli medlem!

Ansökan om medlemskap i SWEA Göteborg

  • För att bli medlem i SWEA skall man vara svenska eller svensktalande kvinna över 18 år, vara villig att verka för SWEAs ändamål, vara bosatt på orten genom permanentboende, långtidsanställning eller utbildning.
 

FRIVILLIGA UPPGIFTER

 

Verifiering