SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

SWEA Arts utställning febr 2014

SWEA Art Göteborg är en aktiv grupp på 20 konstnärer med ett gemensamt intresse för konst och kreativitet. MÅLET är att vara ett nätverk och en gemenskap inom SWEA som berikar vars och ens konstnärliga skapande och vice versa. MEDLEN är regelbundna möten, gemensamma utställningar, workshops, målardagar och konstresor. FRUKTERNA är vänskap, utveckling, samarbete och glädje.

Med utställningen “Hemma” gör 14 av konstnärerna i SWEA Art Göteborg sin första gemensamma utställning.

När man läser de olika konstnärspresentationerna blir det påtagligt hur de flesta av oss hittat hem i oss själva genom att alla flyttar. Hemma handlar om där vi är just nu eller där familjen finns. Över en halv miljon svenskar bor utomlands men rörligheten är stor. Numera är hemvändande svenskar största invandrargruppen. Konstnärligt visar SWEA Art Göteborg influenser från hela världen i en spännande mix med både djup och bredd i erfarenheter och tekniker.   Text: SWEA Art-gruppen

Vernissagen ägde rum på fredagen och rönte stort intresse och uppmuntran. På lördagskvällen ordnades en specialvisning  och det var många  Sweor som ville träffa  11 av konstnärerna  (3 av dem kunde inte vara med den vid det här tillfället) och höra dem  berätta om sitt skapande och visa sina verk.  Utställningen visas på Christina Vollerts galleri En Trappa Ner.  Sweorna  gick länge och väl runt och beskådade verken  och talade med  utställarna och man kan helt säkert påstå att besökarna  var mycket  imponerade!  Verken utstrålade kreativitet, kunnande, känslor och glädje.

UtställarnaGruppen har gjort en  utförlig och snygg presentation  av varje utställare, läs och se här >>

Här nedanför ses ETT verk av varje utställare: Kristina Stenström Frisk, Annika Davidsson, Ann Robertzon, Christina Måneskiöld, Eva Dillner, Christina Höglund, Ann-Louise Schwieger, Lena Olander, Barbro Hallén, Ingeborg Radler, Eva Måsén Duckert, Ulla-Britt Lundberg, Ingela Idfors Maner, Elisabeth Hällås.

 

Klicka på fotona för att se dem i full storlek. Många spotlights har gjort belysningen något ojämn.

 

Det kan nämnas att SWEA Art – förutom andra  aktiviteter  –  kommer att ha en utställning i Bryssel 9 maj-9 juni för alla SWEA Art-avdelningar och ett workshop i Torredembara i slutet av september. Efter rundvandringen fortsatte den glada samvaron  vid en härligt god byffé!

Text och foto: Carin Brundin