SWEA-Lunch

På grund av coronan kommer vi inte att anordna luncher för tillfället. Vi återkommer så fort omständigheterna tillåter att vi åter träffas och umgås.