SWEA Göteborg NY

Om SWEA Göteborg

SWEA Göteborg

är en avdelning inom SWEA International och tillhör Region VEMA (Västra EMA). Den bildades 1986 på initiativ av Elna Gyllbrink, numera föreningens hedersledamot.
Föreningen har haft och har stor betydelse för hemvändande Sweor från en mångfald länder. Den är mycket aktiv med många varierande programpunkter och flera intressegrupper. För närvarande har föreningen omkring 200 medlemmar.