SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Stadsvandring 6 sept 2017

 

 “Starka kvinnor i Göteborgs historia”

Ann-Ida Broström (1882-1965)

Första anhalten i denna stadsvandring i ihållande och hällande regn var gamla Broströmiahuset vid Packhusplatsen, nu säte för Hovrätten för Västra Götaland. Vår kunniga guide Ingela Eek berättade utförligt om redarsläkten Broströms stora betydelse i stadens liv, särskilt inom sjöfarten.  Ann-Ida Broström var en gång Sveriges rikaste kvinna. Som änka efter Dan Broström hade hon under flera decennier ett stort  inflytande i redarimperiet och var en generös donator.

Beata de la Gardie (1612-1680)

Nästa hållplats var Residenset, nuvarande bostad och representationslokal för landshövdingen i Västra Götalands län. Huset uppfördes 1648-50 för fältherren Lennart Torstenson och är stadens äldsta bebodda hus. Han hann aldrig se det färdigt före sin död utan det var hans maka Beata de la Gardie som under 30 års tid bestämde över husets öde. – Huset blev även ett s.k. Kungahus i samband med två riksdagar under 1650-talet  och Karl X Gustavs död där 1660.

Elfrida Andrée ( 1841-1929)

Vandringen fortsatte till Domkyrkan, där Ingela berättade om Elfrida Andrée som blev  Sveriges första såväl  telegrafist som domkyrkoorganist. Hon verkade i Göteborgs domkyrka från 1867 till sin död. Hon var även tonsättare och dirigent, arrangerade hundratals konserter. Pionjär som förkämpe för kvinnans rättigheter hade hon livliga kontakter med dåtidens kulturella personligheter.

 

Brigitta Sahlgren, född Ekmarck (1694-1771)

Väl nere vid Stora hamnkanalen igen kunde vi vid Norra hamngatan, mellan Ostindiska kompaniets hus och Tyska kyrkan, se det Sahlgrenska huset. Här bodde den förmögne Jacob Sahlgren och hans fru Brigitta.  Efter Jacobs död 1736 övertog Brigitta skötseln av affärsverksamheten med stor framgång ända till sin död 1771; hon drev bl.a. det Sahlgrenska  sockerbruket. –  Efter hennes död ärvdes huset delvis av dottersonen, konstnären och konstsamlaren Gustaf Adolf Sparre, som där skapade Sveriges mest betydande privata konstgalleri (efter Tessins galleri).

Christina Hall (1749-1825)

På Postgatan kunde vi sedan stanna vid det Hallska palatset.  Här bodde köpmannen John Hall, som ansågs som den förmögnaste mannen i Göteborg, med sin fru Christina.  I motsats till mannen älskade Christina kultur- och sällskapsliv. Som sommarbostad byggdes det vackra slottet Gunnebo.  Efter John Halls död 1802 förstördes familjens ekonomi  och hennes sista år blev dystra. Sonen John Hall d.y., som var konstnär, dog ruinerad och utfattig.

Göthilda Fürstenberg, född Magnus (1837-1901)

Slutstation för vår vandring blev det Fürstenbergska palatset i Brunnsparken, nuvarande Palace Hotel. Från att ursprungligen ha varit ett sockerbruk blev det sedermera bostad åt den förmögne handelsmannen Eduard Magnus. Han motsatte sig dottern Göthildas äktenskap med Pontus Fürstenberg.  Vid faderns död 1879 ärvde Göthilda en stor förmögenhet, med det vackra palatset, och kunde äntligen gifta sig med Pontus Fürstenberg. De var båda oerhört konstintresserade och blev vänner och mecenater till ett flertal av tidens  konstnärer, bl.a. Carl Larsson, Anders Zorn, Bruno Liljefors, Ernst Josephson och Hugo Birger. De skapade och  öppnade ett konstgalleri i huset som efter deras död 1901 donerades till Göteborgs Museum.  Samlingen finns nu på Göteborgs Konstmuseum.

Vandringen var slut och vi 14 Sweor tackade vår guide för allt intressant hon berättat om starka personligheter, både män och kvinnor, i Göteborgs historia.

Carin Brundin