SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Lohrs pocket medmera okt. 2016

Foto: Erika Tiefensee

 

Denna kvällen bänkade vi oss 15 Sweor i  Lohrs Pocket MedMera.  Inés Lohr hade till det mysiga café-rummet burit upp travar av böcker, de flesta  relativt nyutkomna.  Hon talade  engagerat och kunnigt om säkerligen ett trettiotal böcker. Vi fick sannerligen många goda lästips!