SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Från Skeppsredarkvarter till Fattigvård

 

 

Det var en skön sommarkväll när Sweorna träffades för stadsvandringen “Från Skeppsredarkvarter till Fattigvård”.

Av guiden Lars Persson fick vi fick veta historien bakom flera av de vackra husen, lära oss om Göteborgs Gräddhylla – husen hade utsikt över staden! Första huset byggdes 1910 på Lyckans väg och det var ARES arkitektgrupp som ritade 14 av 18 hus. Stadsingenjör var Albert Liljenberg och inspirationen kom från Arts and Crafts (följa naturen, medeltiden med hus på berg, granitgrund, tegelfasad). Man tillämpade additivt byggande = man började bygga från mitten och byggde sedan vidare med de rum man behövde.

Vi stannade till vid The Royal Bachelors’ Club, tidigare Dan-Axel och Ann-Ida Broströms hem och sedermera Sjöfartens hus. Promenaden fortsatte vidare till Högåsplatån, Lyckans väg, tidigare kallad Bödelselyckan, galgbacke vid Carlanderska sjukhuset, bödelns hus vid Artisten, Carlanderska villan med bostadsrätter och till den prunkande Näckrosdammen som tidigare var en Gyttjepöl, men grävdes ur till Jubileumsutställningen 1923.

Vi lämnade redarkvarteren och kom till tjänstemannastaden – Viktor Rydberg / Terassgatan / Teknologgatan och sist till Vasa sjukhus – Fattighuset. Baracker – bracka, ursprungligen 1075 platser för spädbarn med ammor, koltbarn, skolbarn, arbetsföra hjon och sjuka hjon psykiskt sjuka. Numera huserar Chalmers i lokalerna.

Lars berättade också om den Broströmska familjen med all dess lycka och framför allt olycka.

Text: Barbro Pamp baserad på Agneta Carlssons utförliga anteckningar. Tack Agneta!

Foto: Susanne Rapp