SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Tonie Lewenhaupt på Röhsska

Sweorna fick en enskild guidad visning av ” Bara det bästa – ur modehistorikern Tonie Lewenhaupts donation av modedräkter.” Här presenteras ett urval av den omfattande samling med modedräkter som Tonie Lewenhaupt under de senaste 20 åren skänkt till Röhsska museet. I utställningen presenteras en modeexposé över 100 år, med modedräkter från 1890-talet framtill 1990-talet där framstående modeskapare och enastående konsthantverk står i fokus.

Foto: Susanne Rapp