SWEA Göteborg Ny (Primary Menu, Top Menu)

Emigranternas Hus

Kvällen i Emigranternas Hus blev lyckad för de 30 SWEOR som mött upp.
Tack vare det mycket intressanta och inspirerande föredrag av Roger Bodin
och guidning av den aktuella utställningen fick vi en bild av de svåra förhållanden
som förelåg för utvandrarna både före, under och efter resan till Amerika.
25% av dåvarande befolkning emigrerade till Amerika och år 1895 var det största
Emigrantåret.
Kvällen avslutades med ett trevligt framförande av duon Blue Eyed Blondes med
visor i anknytning till migrationen.

Text: Ingegerd Wiklund
Foto: Ann-Gret Klevendal