SWEA Göteborg NY

Paskell-stipendiet i år till talang inom DANS

Jag heter Ann-Marie Kyrk och är sedan fyra år medlem i Sigrid Paskellkommittén, som årligen delar ut Sigrid Paskellstipendiet på USD 10 000 till en ung talang inom någon av scenkonsterna som sång, dans, teater och musik. I år är det dans som gäller.

Sigrid Paskell var en aktiv Swea som var med och öppnade SWEA Hawaii och Las Vegas och var mycket god vän med SWEAs grundare Agneta Nilsson. Hon hade vid sin bortgång 1998 testamenterat hela sin kvarlåtenskap till SWEA International. Hennes önskan var att pengarna skulle användas till ett SWEAstipendium inom scenkonsterna sång, dans, teater och musik och skulle bära hennes namn, med en scenkonst i taget.

Sigrid Paskellkommittén består för närvarande av Anki Rosander Forsselius (sammankallande), SWEA Stockholm, Katarina Agorelius, SWEA Rom, Ettan Bratt, SWEA Stockholm, Gunnel Gustafsson, SWEA Stockholm, Ann-Marie Kyrk, SWEA Göteborg, Åsa-Lena Lööf, SWEA  South Florida (före detta internationell ordförande), Agneta Nilsson, SWEA Los Angeles (Chairman Emeritus och grundare) och Christina Hallmert (internationell ordförande, ex-officio), SWEA Rom.

Kommittén träffas två till tre gånger per år. I oktober/ november har vi ett möte för att bestämma vilka källor, skolor etc. som ska kontaktas. I oktober förra året hade vi en första träff i Nice under Regionmötet. Jag har bl.a. kontaktat Operans Danskompani i Göteborg, Svenska Balettskolan i Göteborg, 3:e Våningen i Göteborg och Norrdans i Härnösand och har nominerat ett antal dansare från dessa institutioner.

Den 10 februari i år hade vi ett planeringsmöte hos Ettan Bratt på Lidingö, där vi bestämde vilka av de tio nominerade som skulle skickas vidare till juryn.

Juryn består av Sara Granath, Tullinge, Lill Lindfors, Stockholm, Per Arthur Segerström, Stockholm, Solveig Ternström, Stockholm, Hugo Ticciati, Åkersberga, Arnold Östman, Stockholm och Kerstin Dellert, Stockholm, Senior Advisor och tidigare jurymedlem.

Resultatet kommer att tillkännages den 12 april efter SWEA Internationals årsmöte i Rom. Prisutdelningen äger rum under sommaren, oftast på Confidencen i Stockholm, dit pristagarna bjuds in. I år kommer dock prisutdelningen att ske under Sverigemiddagen på Dunkers Kulturhus i Helsingborg fredag den 16 juni.

Att vara medlem i Sigrid Paskell-kommittén är för mig mycket positivt. Jag har själv lärt mig mycket om dans, musik, teater och sång och blivit oerhört imponerad av dessa unga talangers stamina, energi och kunskap. Jag har också lärt känna nya Sweor runt om i världen och beundrar allas engagemang. Jag ser fram emot nya utmaningar nästa år. Då gäller det teater. Är det någon som har förslag till nomineringar, kontakta mig gärna via annmarie.kyrk(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com