SWEA Göteborg NY

Några bilder från vårens aktiviteter