SWEA Göteborg NY

Elin Marakatt

SWEA-International-Stipendiesymbol-AGN-Interkulturella-1024SWEA International tilldelar Elin Marakatt
Agneta och Gunnar Nilssons
stipendium för interkulturella relationer på USD 10 000.
Elin vill belysa gränsöverskridande konflikt
Elin Marakatt, samisk kulturanalytiker och renskötare, tilldelas Agneta
och Gunnar Nilssons stipendium för Interkulturella Relationer av
SWEA International, Inc.

 

 

 

Elin_Marakatt_4MBElin Marakatt är same och renskötare och har därmed en gedigen bakgrund i samisk kulturhistoria.

Elin avser klarlägga hur Sveriges och Norges politik och konflikten länderna emellan angående gränsöverskridande renskötsel har påverkat samernas levnadssätt, villkor och den traditionella renskötseln, från 50-talet och fram till idag.

Juryns motivering
Elins projekt, som fokuserar på två länders olika uppfattning av samernas urgamla rättighet till gränsöverskridande renskötsel resulterar i att tydliggöra hur utveckling och framtiden kan se ut för
samerna på Nordkalotten.

Elin kommer att genomföra sin studie i samarbete med Kulturvitenskapelig seksjon, Tromsö Museum, och utföra fältarbete och arkivstudier i förbindelse med projektet. Resultatet av denna studie skall förhoppningsvis öka kunskapen om och förståelsen för samisk kultur och historia och ge insikt i hur samernas anpassning till ett modernt samhälle borde möjliggöra renskötsel på båda sidor av gränsen och att konflikten mellan Sveriges och Norges uppfattning borde kunna lösas.