SWEA Göteborg NY

Nikoo Bazsefidpay Årets Svenska Kvinna

SWEA International utser

Nikoo Bazsefidpay

till Årets Svenska Kvinna

Nikoo sprider svensk tandhälsa i världen.

NNikoo.bild_[1]ikoo Bazsefidpay, grundare och ordförande i Tandläkare utan gränser, Klinisk Handledare i Käkkirurgi på Karolinska Institutet samt Tandläkare i Försvarsmakten, har blivit utsedd till Årets Svenska Kvinna 2017 av SWEA International, Inc. Nikoo, som var 13 år när hon kom till Sverige från Iran, grundade efter avslutade tandläkarstudier på Karolinska Institutet, organisationen Tandläkare utan gränser år 2008. Tandläkare utan gränser (TLUG) är en oberoende och ideell organisation som sedan 2009 arbetar för att främja oral hälsa i länder med brist på tandvårdsresurser. Organisationen, som jobbar efter mottot att alla har rätt till frisk munhälsa, sänder i dagsläget ut svenska volontärgrupper, bestående av tandvårdspersonal eller studenter, två gånger om året till Nepal, Tanzania, Etiopien och Zimbabwe. Under projekttiden erbjuds gratis akut och preventiv tandvård samt undervisning i oral hälsa. Tandläkare utan gränsers arbete finansieras av sponsorer, medlemmar och volontärer. Nikoos grundande av Tandläkare utan gränser bidrar till att gamla som unga i fattiga länder får tillgång till svensk tandvård vilket resulterar i bättre hälsa och ett bättre liv. Genom att exportera både akut tandvård och förebyggande tandvårdskunskap sprider organisationen en bättre tandhälsa i världen samtidigt som den sätter Sverige på kartan. Nikoo, som brinner för sin organisation, är en stark, orädd och tacksam ung kvinna som sprider sin kunskap då hon känner att hon fått så mycket gott i livet och vill ge tillbaka. Mottagaren skall vara en svensk kvinna som på ett utmärkande sätt representerar och lyfter fram Sverige av i dag ute i världen. .